circlepoint.nl
Floris Rommerts
School for 5-star Coaching

Een tweejarige opleiding voor professionals en aankomende professionals.

Vijf afzonderlijke coach-stijlen
1. Resultaatgericht coachen
2. Dialogisch coachen
3. Structureel / Therapeutisch coachen
4. Directief coachen
5. De coach als “steen der wijzen”


Voor meer informatie, het programma, kosten en locaties:
Email: info@circlepoint.nl
Website: www.circlepoint.nl
Tel.: 0654206476

Coaching, training, leadership, dilemmas, relationship, dialogue, communication, personal mastery, realization, Bentinho teaching, Coach, trainer, leiderschap, dilemma’s, relatie, dialoog, communicatie, persoonlijk meesterschap, realisatie, Bentinho

Resultaatgericht Coachen
Floris Rommerts
Hier volgen we de zogeheten G.R.O.W. methode op een flexibele manier:
Wat wil de gesprekspartner bereiken ? Goal
Waar staat hij of zij nu, ten opzichte van de eindvisie ? Reality
Hoe zou hij/zij van A naar B kunnen komen ? Options
“Welke weg besluit je te nemen ? Hoe gemotiveerd ben je ?” Way forward, Will
Hiermee wordt intensief geoefend.
N.B. Deze coach-vorm is bij uitstek geschikt voor begeleidende gesprekken binnen organisaties. En relatief eenvoudig leer- en toepasbaar.

Voor meer informatie, het programma, kosten en locaties:
Email: info@circlepoint.nl
Website: www.circlepoint.nl
Tel.: 0654206476

Coaching, training, leadership, dilemmas, relationship, dialogue, communication, personal mastery, realization, Bentinho teaching, Coach, trainer, leiderschap, dilemma’s, relatie, dialoog, communicatie, persoonlijk meesterschap, realisatie, Bentinho

Dialogisch Coachen
Floris Rommerts
In deze “vorm” van coachen zorgt de coach voor veilige en zo mogelijk inspirerende omgeving en sfeer voor het gesprek, voor zover hij of zij dat in de hand heeft. In onze training behandelen we allereerst de essentie van een dialoog, ook wel genoemd (door mij) een “innovatief gesprek”. Wat zijn de verschillen met andere gespreksvormen.
Bestaat er werkelijk zoiets als “Samen Denken”?
De theorie wordt rijk gelardeerd met speelse en serieuze oefeningen zodat je het principe van de dialoog in je vingers krijgt.
Daarna gaan we in vele variaties oefenen, bijvoorbeeld rond het thema “Wat inspireert mij en jou ?”
De opdracht zal zijn twee of drie van deze inspirerende gesprekken te voeren met mensen uit je eigen kring of andere vrijwilligers. Aan het eind van de maand bespreken we de ervaringen en vragen die er opgekomen zijn en oefenen we met lastige aspecten.

Voor meer informatie, het programma, kosten en locaties:
Email: info@circlepoint.nl
Website: www.circlepoint.nl
Tel.: 0654206476

Coaching, training, leadership, dilemmas, relationship, dialogue, communication, personal mastery, realization, Bentinho teaching, Coach, trainer, leiderschap, dilemma’s, relatie, dialoog, communicatie, persoonlijk meesterschap, realisatie, Bentinho

Structureel Coachen
Floris Rommerts
De manier waarop wij denken is voor ieder uniek. Onze gedachtes vinden hun weg langs lijnen die zijn uitgezet door karakter, opvoeding, scholing, cultuur en vele andere factoren.
Dat denken vormt een perfecte structuur, hoe chaotisch deze soms ook kan overkomen. Sterker nog, dat mogelijk chaotische wordt vaak veroorzaakt door een structureel element in ons denken. De structuur waar we het hier over hebben is de samenhang van ervaringen, aannames, en overtuigingen. Die samenhang valt te destilleren uit patronen in ons gedrag en uit onze mogelijk emotionele reacties op elementen van ons eigen denken of het denken en handelen van anderen.

Als in organisaties of privé alles vloeiend verloopt, iedereen goed in zijn of haar vel zit, dan functioneert de structuur, zoals ook de structuur van ons ademhalen, fietsen of auto rijden: niet of gedeeltelijk bewust.
Zodra er echter iets hapert, als de dingen niet lopen zoals je zou wensen, lijkt het opeens alsof er iets “niet klopt”. Toch klopt alles perfect, zelfs in zich voortslepende organisaties, in lastige relaties en in ons dagelijks leven.
Perfect volgens de structuur, die neutraal is in zichzelf; die zorgt dat, zoals water in een rivier, energie en gebeurtenissen verlopen volgens de uitgeslepen, structurele lijnen.

Hoe logisch het ook lijkt om in dat geval “het roer om te gooien”, de uiterlijke (organisatie-)stuctuur te veranderen, het zal vaak zinloos zijn, als we niet scherp en aandachtig kijken naar het denken en de aannames binnen die organisatie, binnen de persoon in die organisatie, met name leidinggevenden of in iemands eigen levenswandel.

Wat denken we, wat nemen we aan, welke ongeschreven wetten en regels volgen we, welke verhalen vertellen we ?

Ik zal nooit het gesprek vergeten, dat ik had met een manager binnen een grote organisatie. Samen met mij wilde hij kijken naar waarom zijn afdeling zo stressvol en moeizaam opereerde. Hij schilderde mij een situatie, waarin betrouwbare klanten ontevreden waren en “onbetrouwbare” niets te klagen hadden. Die laatsten werden, vreemd genoeg, op hun wenken bediend, terwijl de eersten met grote vertragingen te kampen kregen, door gebrek aan capaciteit bij zijn bedrijf.
Bij de vraag waarom hij de lastige klant tot koning kroonde bleek, dat de manager moeite had met nee-zeggen. Op dat moment verschoof de nadruk van het gesprek tijdelijk naar het persoonlijke. Naar het structurele element, dat de organisatie in een crisis dreigde te storten. Waarom kon hij geen nee zeggen ?
Na een diep persoonlijk onderzoek bleek de angst voor het nee-zeggen volkomen ongefundeerd, aannames die dat steunden ongegrond en werd de manager zich voor het eerst in z'n leven helder bewust van zijn eigen denken rondom dat thema. Kon hij ook meer waarheidsgetrouwe stellingen daarvoor in de plaats zetten. Kortom, kon hij een structureel niet functioneel element vervangen door een werkzaam element, wat ook bleek toen we zijn nieuwe inzichten toepasten op zijn organisatie.

De kern van Structureel Coachen wordt gevormd door het “zien” van wat is; het “picturen”. Wat doet iemand, wat zegt ze en wat denkt ze ? Is dat beeld helder, dan vallen discrepanties op en kunnen die op hun beurt tegen het licht gehouden worden. Blijken er alsnog onduidelijkheden in het grote beeld, dan zoomen we in op die plek, tot het duidelijk is.
Zien van wat is en daardoor bewust kunnen beslissen van wat waar is en wat niet, met name in iemands denken, spreken en handelen is de kracht van Structureel Coachen.

Voor meer informatie, het programma, kosten en locaties:
Email: info@circlepoint.nl
Website: www.circlepoint.nl
Tel.: 0654206476

Coaching, training, leadership, dilemmas, relationship, dialogue, communication, personal mastery, realization, Bentinho teaching, Coach, trainer, leiderschap, dilemma’s, relatie, dialoog, communicatie, persoonlijk meesterschap, realisatie, Bentinho

De Coach als Steen der Wijzen / Levenselixer
Floris Rommerts
Hoewel dit het hele jaar zal gebeuren, integreren we hier de inzichten en praktijken die we oproepen en stimuleren in anderen in ons eigen leven. Ons leven en bewustzijn als inspiratie voor onszelf en anderen, spontaan, zonder iets te “doen”.
Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan onze huisarts uit de tijd dat ik een jongetje was. Als ik met hoge koorts in bed lag en “oom Atto” kwam binnen, dan was je al half genezen.
Leven en coachen zijn geïntegreerd. De coach leeft haar/zijn inzichten. De coach leeft en heeft door dat hij/zij dat altijd al gedaan heeft. Altijd vrij geweest is, vaak zonder dat te beseffen.

Voor meer informatie, het programma, kosten en locaties:
Email: info@circlepoint.nl
Website: www.circlepoint.nl
Tel.: 0654206476

Coaching, training, leadership, dilemmas, relationship, dialogue, communication, personal mastery, realization, Bentinho teaching, Coach, trainer, leiderschap, dilemma’s, relatie, dialoog, communicatie, persoonlijk meesterschap, realisatie, Bentinho

Directief Coachen
Floris Rommerts
Tijdens het geven van coach-trainingen in organisaties werd steevast gevraagd of met het woord “coach” ook de voetbalcoach of de regisseur bedoeld werd.
Lange tijd hield ik vol, dat hun manier van coachen anders was dan de manier waarin wij trainden. Door onze vragen moest het mogelijk zijn de coachee op de plaats of in het bewustzijn te brengen waar hij of zij wilde komen. Maar denkend over de vierde “ster” van 5-star coaching vroeg ik me af, “waarom eigenlijk niet deze vorm van coachen, die van de regisseur of sport-coach integreren in de al gebruikte vormen ?”
Zo werd Directief Coachen als vierde ster opgenomen. En zoals dat dan gaat met de “wetten van manifestatie”, nog diezelfde week klopte een persoon uit de politieke arena bij me aan om precies op die manier gecoacht te willen worden.
Deel van dit trainingsonderdeel zal gegeven worden in samenwerking met een toneel- of filmregisseur en/of sportcoach.

Voor meer informatie, het programma, kosten en locaties:
Email: info@circlepoint.nl
Website: www.circlepoint.nl
Tel.: 0654206476

Coaching, training, leadership, dilemmas, relationship, dialogue, communication, personal mastery, realization, Bentinho teaching, Coach, trainer, leiderschap, dilemma’s, relatie, dialoog, communicatie, persoonlijk meesterschap, realisatie, Bentinho

?

Log in